Listahan ng Grade 9 kanji

Listahan ng kanji na pinag-aaralan sa Grade 9 (3rd Year sa junior high school) sa Japan, nakaayos ayon sa kadalasan ng gamit. » Kumpletong Listahan