Listahan ng Kanji ayon sa Grade

Listahan ng Kanji ayon sa grade kung kailan pinag-aaralan sa mga paaralan sa Japan. Ang Grade 1-6 ay elementary at ang Grade 7-9 ay junior high school.

This is work-in-progress.

Ang mga kanji na nasa “Grade 0” ay hindi pa nalalagyan ng tamang entry. Puwede kang tumulong sa pag-edit at paglagay ng tamang info: pumunta sa page ng kanji at i-click ang edit link.

GRADE 1

GRADE 2

GRADE 3

GRADE 4

GRADE 5

GRADE 6

GRADE 7

GRADE 9