Listahan ng Grade 7 kanji

Listahan ng kanji na pinag-aaralan sa Grade 7 (1st Year sa junior high school) sa Japan, nakaayos ayon sa kadalasan ng gamit. » Kumpletong Listahan