Zairyū Kādo (在留カード) Residence Card

Identification Card na iniisyu ng Ministry of Justic sa dayuhang mid-term o long-term na residente ng Japan, sa oras ng pagpasok sa bansa (sa airport).

Rōmaji Japanese English Image
Zairyū Kādo 在留カード Residence Card 🖼️ 🖼️

Kailangang dala ito palagi (sa halip na passport) at kailangan ipakita sa pulis kung gusto nilang makita.

Hindi ito iniisyu sa short-term visitor na kagaya ng turista o visiting relative. (Ang short-term visitor ay kailangang dala-dala palagi ang passport sa halip na residence card.)

Kung magre-renew ng visa ay iisyuhan ng bago ng immigration office.

Nakalagay sa Residence Card ang:

 1. Residence Card number
 2. Name
 3. Date of birth
 4. Sex
 5. Nationality
 6. Address
 7. Status of residence
 8. Work restriction status
 9. Period of stay (date of expiration of visa)
 10. Type of permit
 11. Date of permit
 12. Date of issue
 13. Period of validity of card
 14. Picture