Zaigaku Shōmeisho (在学証明書) Certificate of Student Status

Certificate na naka-enrol sa isang school. Karamihang ginagamit para sa extension ng student visa.

Rōmaji Japanese English
Zaigaku Shōmeisho 在学証明書 Certificate of Student Status