Unten Menkyoshō (運転免許証) Driver’s License

Isang maliit na notebook na binibigay sa prospective na nanay. Tinatawag din nang Maternity Booklet.

Rōmaji Japanese English Image
Unten Menkyoshō 運転免許証 Driver’s License 🖼️

Ang totoong pangalan nito ay Boshi Kenkō Techō (母子健康手帳); ibig sabihin “mother and child health notebook.”

Dito sinusulat ng duktor ang iba’t-ibang impormasyon tungkol sa nanay at anak, kagaya ng timbang, mga bakuna na binigay, etc. kaya mainam na pag-ingatang hindi mawala.