Nōzei Shōmeisho (納税証明書) Tax Payment Certificate

Dokumentong iniisyu ng city hall kung saan nakalagay ang binayaran o hindi pa binabayarang tax.

Rōmaji Japanese English Image
Nōzei Shōmeisho 納税証明書 Tax Payment Certificate 🖼️

Karamihang pinapasa ito sa immigration office kasama ng Kazei Shōmeisho para sa visa extension, application para sa permanent residence, certificate of eligibility, atbp.