Nenkin Techō (年金手帳) Pension Booklet

Dokumentong iniisyu ng city hall kung saan nakalagay ang binayaran o hindi pa binabayarang tax.

Rōmaji Japanese English Image
Nenkin Techō 年金手帳 Pension Booklet 🖼️ 🖼️

Karamihang pinapasa ito sa immigration office kasama ng Kazei Shōmeisho para sa visa extension, application para sa permanent residence, certificate of eligibility, atbp.