Koseki Tōhon (戸籍謄本) Family Registry)

Ang family registry ay dokumento na nagpapakita ng impormasyong tungkol sa pamilya ng isang Hapon at ang kanyang “permanent domicile.”

Rōmaji Japanese English Image
Koseki Tōhon 戸籍謄本 Family Registry 🖼️

Bagama’t parehong makakakuha ng jūminhyō ang dayuhan at Hapon, ang Hapon laman ang may koseki tōhon.

Kailangan ito ng mga Hapon sa pagpapakasal, pagkuha ng passport, at iba pang proseso, at kailangan naman ito ng isang Nikkeijin para mapatunayan na ang kanyang magulang o ninuno ay Hapon.