Kokusai Unten Menkyoshō (国際運転免許証) International Driving Permit

Driving permit na puwedeng gamitin sa Japan sa halip na regular na Japanese driver’s license. Karamihang tinatawag nang Kokusai Menkyo (International License).

Rōmaji Japanese English Image
Kokusai Unten Menkyoshō 国際運転免許証 International Driving Permit 🖼️

Maaari lang gamitin nang 1 taon.