Kazei Shōmeisho (課税証明書) Tax Certificate

Dokumentong iniisyu ng city hall kung saan nakalagay ang babayarang residence tax.

Rōmaji Japanese English Image
Kazei Shōmeisho 課税証明書 Tax Certificate 🖼️

Nakalagay din dito ang kabuoang sinahod nang nakaraang taon kaya ginagamit sa iba’t-ibang proseso kung saan kailangang malaman ang suweldo ng aplikante.

Karamihang pinapasa ito sa immigration office kasama ng Nōzei Shōmeisho para sa visa extension, application para sa permanent residence, certificate of eligibility, atbp.