Jūminhyō (住民票) Residence Certificate

Dokumentong iniisyu ng city o municipal hall na may kinalaman sa mga nakarehistrong impormasyon tungkol sa isang residente.

Rōmaji Japanese English Image
Jūminhyō 住民票 Residence Certificate 🖼️

Ginagamit ang dokumentong ito para sa iba’t-ibang proseso na kailangan ng identification, kagaya ng pagkuha ng driver’s license, pagparehistro ng sasakyan, pagbukas ng bank account, atbp.

Ang lahat ng residente sa Japan, dayuhan o Hapon, ay maaaring kumuha sa city hall ng residence certificate. Mahirap dalhin ito kung saan-saan kaya convenient ang may card-size na ID na kagaya ng Residence Card (para sa dayuhan), o Driver’s License, etc. para sa Hapon.