Jibaiseki Hoken (自賠責保険) Automobile Liability Insurance

Isang compulsary na liability insurance kung saan kailangang nakapasok ang lahat ng nagmamaneho ng sasakyan. Ang totoong pangalan ay Jidōsha Songai Baishō Sekinin Hoken (自動車損害賠償責任保険).

Rōmaji Japanese English Image
Jibaiseki Hoken 自賠責保険 Automobile Liability Insurance 🖼️

Bukod sa driver’s license at Shakenshō, kasama itong sinisiyasat ng pulis kung may traffic violation o aksidente. Ang sasakyang hindi valid ang jibaiseki hoken ay hindi maaaring sakyan sa pampublikong daan.