Gensen Chōshūhyō (源泉源泉徴収票) Withholding Tax Slip

Dokumentong iniisyu ng kumpanyang pinagtatrabahuhan kung saan nakasulat ang tinanggal na tax sa buong taon na sahod. Ginagamit sa iba’t-ibang lugar para maipakita kung magkano ang kinita sa isang taon. Karamihang tinatawag nang “Gensen.”

Ang literal na ibig sabihin ng Gensen Chōshūhyō ay “Source Collection Slip”.

Rōmaji Japanese English Image
Gensen Chōshūhyō 源泉源泉徴収票 Withholding Tax Slip 🖼️