Boshi Techō 母子手帳 Maternal and Child Health Handbook

Isang maliit na notebook na binibigay sa prospective na nanay. Tinatawag din nang Maternity Booklet.

Rōmaji Japanese English Image
Boshi Techō 母子手帳 Maternity Handbook 🖼️

Ang totoong pangalan nito ay Boshi Kenkō Techō (母子健康手帳); ibig sabihin “mother and child health notebook.”

Dito sinusulat ng duktor ang iba’t-ibang impormasyon tungkol sa nanay at anak, kagaya ng timbang, mga bakuna na binigay, etc. kaya mainam na pag-ingatang hindi mawala.