Noli Me Tangere ni Jose Rizal

Nalaman ko na birthday pala ni Jose Rizal ngayong araw na ito. Ano kaya ang iisipin niya sa kondisyon ng Pilipinas ngayong taong 2022 kung buhay siya?

Nagkataon, binabasa ko ngayon nang pakonti-konti ang Noli me Tangere na required reading noong high school pero hindi ko maalala na binasa ko nang buo. Malamang binasa ko lang ang komiks version–na hindi tamang pagtrato sa libro na tinuturing na epiko ng pambansang bayani ng Pilipinas.

Kaya nang makita ko sa Project Gutenberg website ang English version na isinalin ni Charles Derbyshire mula sa Kastila na pinamagatan niyang Social Cancer na nasa public domain, dinownload ko ang text, inayos ito sa ilang lugar at nilagay ko sa Timog para may mabasa akong may kabuluhan sa aking free time kaysa kung saan-saang website nag-aaksaya ng oras.

Puwede mo ring basahin dito kung gaya ko tinamad kang basahin ito noong high school at binasa mo lang ang komiks version.

Tagalog kanji dictionary sa Timog

Kanji character artworks
Kanji character artworks by Miki Yoshihito (CC-BY-2.0)

Marami akong kailangang gawin, pero dahil mahilig akong mag-procrastinate, noong isang araw ay naisip kong gumawa ng parang kanji dictionary dito sa Timog, para maubos lalo ang aking oras.

Siguro iniisip mo, e andami nang kanji dictionary sa internet!

Totoo, pero marami din sa mga ito ang puno ng ads at halos hindi magamit. Isa pa, wala pang Tagalog na kanji dictionary, online man o libro. Baka mas maenganyong mag-aral ng Nihongo–at kanji–ang ating mga kababayan sa Japan kung may ganitong resource.

Pinakaimportante sa lahat, ito ang ultimate na time-waster para sa mga procrastinator. May nagawa na akong mga entries, at kung makakagawa ako ng isang entry sa isang linggo, ayon sa aking kalkulasyon, matatapos ito sa loob ng 40 taon! Maraming oras na pag-aksayahan ng panahon.

Ang mga files ng kanji dictionary, kagaya ng buong Timog ay nasa Github, kaya para ma-edit ng kahit na sino ay gagawin kong public ang repository, inaayos ko lang ngayon ang mga files ginawa kong public ang repository.

Kaya kung marami kang oras o mahilig ka lang mag-procrastinate at may alam ka sa nihongo, baka gusto mong tumulong sa paggawa ng entries ng mga kanji.

Macro photography with iPhone SE and Nikon Pro-Loupe

Macrophotoraphy with iPhone SE and Nikon Pro-Loupe
3,024 x 3,024 pixel version

I wanted to take photos of flowers but I didn’t want to upgrade my iPhone SE (2nd generation) just yet for an iPhone 13 Pro, which looks like it could take impressive macro shots from as close as 2 centimeters away.

After considering cheap clip-on macro lenses, it occured to me to try an old loupe (a Nikon 4x Pro-Loupe) that I have had since I was shooting slide film, which really was a long time ago.

The results are better than I expected.

Taking photos with this set-up is simple: set the iPhone’s camera to half-way zoom, place the loupe just in front of the camera lens, check the focus and press the shutter. Hand-holding the iPhone and loupe sounds more cumbersome than it actually is.

Here are some photos that I took using this smartphone-loupe combination.

Macrophotoraphy with iPhone SE and Nikon Pro-Loupe
3,024 x 3,024 pixel version

Macrophotoraphy with iPhone SE and Nikon Pro-Loupe
3,024 x 3,024 pixel version

Macrophotoraphy with iPhone SE and Nikon Pro-Loupe
3,024 x 3,024 pixel version

Narita Airport photos 2022

Narita Airport in 2022

I recently went to Narita Airport and it was startling how much livelier the place was compared to my past visits. Travellers are coming and going, and even tourists are reportedly being allowed back this June.

Narita Airport in 2022

Let’s hope things are going back to normal. Meanwhile, I’m dumping here some of the pictures I took.