鬱 mapanglaw

{[]  0xc0067aa4c0 <nil> kanji-gif false 0 {0 {0 0}} 470 { 0 0 0} <nil>} kanji

Ang Jōyō kanji na may pinakamaraming guhit. Hindi ito palaging ginagamit sa mga salita dahil nadedepres ang mga tao kapag nakikita ang kumplikadong kanji na ito. Kunyari ang sakit na depresyon (utsubyō) ay karamihang sinusulat na うつ病, hindi 鬱病.

Ang kumplikadong radical na 鬯 ay “ceremonial wine” ang ibig sabihin. Kaya kung matibay ka at gusto mo talagang matutunang isulat ang kanji na ito ay gamitin ang pangsaulo sa ibaba.

Mnemonic: “Pagkatapos uminom ng alak ay nagtapon ako ng lata sa gitna ng kakahuyan at nadepres ako nang may nakita akong tatlong hibla ng buhok.”

ON-KUN READING

MEANING & WORDS

DEPRESYON

  •  utsubyō depresyon
  •  kōutsu antidepressant

KUN

ORIGIN