永 walang hanggan

{[] 0xc001a31dc0 <nil> kanji-gif false 0 {0 {0 0}} 490 { 0 0 0} <nil>} kanji

Magkatulad ng hitsura sa (tubig) at (yelo), pero mas may kaugnayan ito sa (mahaba).

Para sa matagal nang nakatira sa Japan, pamilyar ang salitang (eijū) o permanent residence. Kapag isinama ito sa (tulog), makakabuo ng (eimin), magalang na salita para sa pagkamatay.

Pansinin na lima ang guhit ng 永, hindi apat.

Mnemonic: “Ang tubig, sa mahabang panahon ay nagiging yelo.”

ON-KUN READING

MEANING & WORDS

WALANG HANGGAN

 • eien walang hangganan
 • eijū permanent residence
 • eikyū walang katapusan
 • eimin walang hanggang tulog, kamatayan
 • 寿 eiju mahabang buhay
 • 永い nagai mahaba, walang hangganan
 • naganen mahabang panahon, maraming taon
 • Magkatulad ng ibig sabihin at pareho ng KUN reading: