月 buwan

{[] 0xc009cae6c0 <nil> kanji-gif false 0 {0 {0 0}} 487 { 0 0 0} <nil>} kanji

Mula sa hitsura ng gasuklay na buwan, ang ay pinagsasama sa (araw) para maging (maliwanag).

Ito rin ang radical para sa maraming parte ng katawan (mula sa siniksik na porma ng (masel)) kagaya ng (balikat), (baywang) at (tuhod).

Mnemonic: “Gasuklay na buwan na bumuka sa ilalim.”

ON-KUN READING

MEANING & WORDS

BUWAN

BUWAN (ng taon)

 • sangatsu Marso
 • shōgatsu Bagong Taon
 • sengetsu nakaraang buwan
 • kongetsu kasalukuyang buwan
 • raigetsu susunod na buwan
 • gekkyū buwanang sahod
 • maitsuki buwan-buwan
 • toshitsuki taon at buwan, panahon

LUNES

ORIGIN