双 pares

{[]  0xc007222200 <nil> kanji-gif false 0 {0 {0 0}} 477 { 0 0 0} <nil>} kanji

Dinobleng (o kaya) o ng katakanang ヌ, nagpapahiwatig ng “dalawa” o “pares”. Katulad ng ang ibig sabihin at KUN reading, pero bukod sa kahulugan na “dalawa” ay may dagdag pa itong ibig sabihin na “pareho” o “magkatulad.”

Mnemonic: “Pares na ヌ.”

ON-KUN READING

MEANING & WORDS

PARES

  • Magkatulad ng ibig sabihin: