貝 kabibi

{[]  0xc007599580 <nil> kanji-gif false 0 {0 {0 0}} 476 { 0 0 0} <nil>} kanji

Mula sa imahen ng kabibi, ang kanji na ito ay mas madalas makita bilang radical ng kanji na may kinalaman sa pera (kagaya ng , , , etc) kaysa sa mag-isa lamang.

JLPT N2 na kanji pero sa Grade 1 pinag-aaralan.

Mnemonic: “Kabibing may isang mata at walong paa.”

ON-KUN READING

MEANING & WORDS

KABIBI

ORIGIN