謙 mapagkumbaba

{[]  0xc00a202240 <nil> kanji-gif false 0 {0 {0 0}} 483 { 0 0 0} <nil>} kanji

Pinagsamang (sabihin) at (at, magkasama) upang ipahiwatig ang konsepto ng pagpapakumbaba.

Karamihang makikita sa salitang (humble language), kung saan gumagamit ng mapagkumbabang salita sa kausap, kagaya ng paggamit ng “itadakimasu,” “itashimasu,” etc.

Mnemonic: “Magpakumbaba kung sabay na may sasabihin.”

ON-KUN READING

MEANING & WORDS

MAPAGKUMBABA

ORIGIN

  • Magkatulad ng hitsura: