糸 sinulid

{[] 0xc008ac5600 <nil> kanji-gif false 0 {0 {0 0}} 481 { 0 0 0} <nil>} kanji

Mula sa imahen ng sinulid ng seda, ang kanji na ito ay mas madalas makita bilang radical ng ibang kanji (kagaya ng , , , etc) kaysa sa mag-isa lamang.

JLPT N2 na kanji pero sa Grade 1 pinag-aaralan.

Mnemonic: “Hibla ng pinalipit na sinulid.”

ON-KUN READING

MEANING & WORDS

SINULID

 • 綿 menshi bulak na sinulid
 • kinshi gintong sinulid
 • kenshi seda na sinulid
 • basshi pagtanggal ng sinulid
 • 巻き itomaki paikutan ng sinulid, bobina
 • keito wool, lana
 • itoguchi simula, clue

ORIGIN