祈 dasal

{[]  0xc009822b80 <nil> kanji-gif false 0 {0 {0 0}} 483 { 0 0 0} <nil>} kanji

Ang standard version ng iba’t-ibang kanji ( ), ang ay binubuo ng (礻 pagpahiwatig) at (original na ibig sabihin: palakol) at nagpapahiwatig ng pagdarasal o pagsusumamo sa isang mas mataas na nilalang.

Mnemonic: “Ang pagdarasal ay pagpahiwatig gamit ng palakol.”

ON-KUN READING

MEANING & WORDS

DASAL