扶 suporta

{[]  0xc0099a2e40 <nil> kanji-gif false 0 {0 {0 0}} 488 { 0 0 0} <nil>} kanji

Binuo ng radical ng (扌 kamay) at (asawang lalaki), nagpapahiwatig ng suporta o tulong para sa nangangailangan nito. Karaniwang nakikita sa tax declaration form tungkol sa mga dependent () na miyembro ng pamilya.

Mnemonic: “Suporta ng kamay ng asawang lalaki.”

ON-KUN READING

MEANING & WORDS

SUPORTA

  • Magkatulad ng ibig sabihin: