字 letra

{[]  0xc0078efa40 <nil> kanji-gif false 0 {0 {0 0}} 478 { 0 0 0} <nil>} kanji

Imahen ng bata sa loob ng bahay (ang radical na 宀). Ang original na ibig sabihin ay pag-anak sa bata at pagpapalaki sa loob ng bahay. Kasama sa pagpapalaki nito ay ang pagtuturo ng mga letra.

Magkatulad ang hitsura sa .

Mnemonic: “Nag-aaral ng letra ang bata sa loob ng bahay.”

ON-KUN READING

MEANING & WORDS

LETRA

PUROK

  •  aza purok ng nayon

ORIGIN

  • Magkatulad ng hitsura: