千 isang libo

{[]  0xc008269540 <nil> kanji-gif false 0 {0 {0 0}} 484 { 0 0 0} <nil>} kanji

Galing sa imahen ng pinagsamang kanji ng tao (亻) at isa , naglalarawan ng pagkakaisa ng isanlibong tao (kagaya ng isang hukbo) at nagbibigay ng ibig sabihin sa konsepto ng “isanlibo.”

Dito nanggaling ang katakanang .

Mnemonic: “Pagkakaisa ng isanlibong tao.”

ON-KUN READING

MEANING & WORDS

ISANLIBO

ORIGIN

NOTES

Sa pelikulang Spirited Away (隠し Sen to Chihiro no Kamikakushi), ang pangalan ng babaeng bida ay Chihiro (), pero tinanggal ng bruhang si Yubaba ang ibang kanji pati ng kanyang apelyido at tinira lang ang (Sen).

Ang ibig sabihin ng pangalan ng prefecture ng Chiba () ay isang libong dahon.