似 magkatulad

{[]  0xc0071aa700 <nil> kanji-gif false 0 {0 {0 0}} 485 { 0 0 0} <nil>} kanji

Pinagsamang (tao) at (kumpara) na ang ibig sabihin ay magkatulad.

Maari din itong isipin na dalawang tao (亻 at ) may い sa gitna.

Mnemonic: “Magkamukha ang dalawang taong napagitnaan ng い.”

ON-KUN READING

MEANING & WORDS

MAGKATULAD

SPECIAL READING

  • Magkatulad ng ibig sabihin: