会 magkita

{[]  0xc0076a1140 <nil> kanji-gif false 0 {0 {0 0}} 492 { 0 0 0} <nil>} kanji

Ito lang ang pandiwa (action word) na nasa top 10 na pinakamadalas na ginagamit na kanji, marahil dahil mahalaga sa tao at lipunan ang pagkikita-kita lalo na para sa isang community-centric na bansa na kagaya ng Japan.

Mnemonic: “Nagkita ang dalawang ilong sa ilalim ng bubong.”

ON-KUN READING

MEANING & WORDS

MAGKITA

ASOSASYON

PANG-UNAWA, KUWENTA

  •  etoku pang-unawa
  •  kikai tsansa, okasyon
  •  kaikei kuwenta, bayarin

ORIGIN

Mula sa Chinese character na 會.