亀 pagong

{[] 0xc007e96000 <nil> kanji-gif false 0 {0 {0 0}} 480 { 0 0 0} <nil>} kanji

Ang pangalan ng sikat na gumagawa ng toyo (キッコーマン) ay pagbasa sa salitang (pagong + talukab + sampung libo). Makikita din sa hexagon na logo ng Kikkoman ang hugis ng talukab ng pagong na may 萬 sa gitna. (Ang 萬 ay lumang kanji para sa .)

Ang salitang kame (pagong) o umigame (pawikan) ay karaniwang sinusulat nang katakana (カメ) at (ウミガメ), at bihira nang kanji.

Mnemonic: “Dalawang palayan ang nilakad ng pagong.”

ON-KUN READING

MEANING & WORDS

PAGONG

 • kiretsu bitak, lamat
 • kikkō talukab ng pagong
 • kitō ulo ng ari ng lalaki
 • kame pagong
 • umigame pawikan

ORIGIN

Simplified na kanji mula sa Chinese character na .