Guide to living in Japan

Mahirap ang manirahan sa Japan, lalo na kung hindi ka marunong magsalita o magbasa ng Nihongo. Ang iba’t-ibang patnubay na sinulat ko para sa mga technical intern trainee na kadarating lang sa bansa ay maaaring makatulong hanggang sa alam mo na ang pasikot-sikot sa bansa.

Subpages